Nuair a líon tú isteach do fhoirm Daonáireamh ar an nDomhnach, 10ú Aibreán, thug tú an t-eolas dúinn chun tuiscint a fháil ar céard atá ag teastáil in Éirinn don thodhchaí.

Réamhthorthaí ó Dhaonáireamh 2011 foilsithe

Foilsíodh na chéad torthaí ón daonáireamh ar an 30 Meitheamh 2011, díreach 12 seachtain ó lá an daonáirimh, agus taispeánann siad go bhfuil daonra na hÉireann ag fás go láidir, go príomhúil mar gheall ar líon ard na mbreitheanna.

Léiríonn na torthaí go raibh daonra iomlán de 4,581,269 curtha san áireamh oíche an 10 Aibreán, méadú de 8.1% ar dhaonáireamh 2006. Breathnaigh ar na príomhthorthaí...

Léigh tuilleadh...


Gnáthcheisteanna

  • Cathain a bhaileofar mo fhoirm daonáirimh comhlánaithe?
  • Cén fáth go mbíonn Daonáireamh ann?
  • Cén úsáid a bhaintear as an daonáireamh?
  • An gá dom a bheith páirteach ann?
  • Cén chaoi a ndéantar mo chuid sonraí a chosaint? 

Léigh tuilleadh...

Foirm an Daonáirimh

Tá spás ar an bpríomh fhoirm theaghlaigh dhaonáirimh do suas le seisear atá i láthair sa teaghlach Oíche an Daonáirimh. Tá 35 ceist ar an bhfoirm nach mór a fhreagairt i dtaobh gach duine aonair atá i láthair sa teaghlach oíche an daonáirimh...
Léigh tuilleadh...


Acmhainní
do Scoileanna

Is cuid bhunúsach dár n-oideachas é foghlaim faoin daonáireamh agus conas úsáid éifeachtach a bhaint as sonraí daonáirimh agus staitistiúla eile. Tugann sé cúnamh dúinn ár sochaí a thuiscint chomh maith lenár ról mar shaoránaigh fhreagracha ag glacadh páirte sa tsochaí sin.
Léigh tuilleadh...