Be counted

Freagraí ar do Cheisteanna

Is éard atá sa daonáireamh comhaireamh agus cuntas ar gach duine in Éirinn oíche an daonáirimh Dé Domhnaigh 3 Aibreán.  Seachadfaidh áiritheoir daonáirimh foirm daonáirimh chuig do theach idir 28 Feabhra agus dáta an daonáirimh. Fillfidh siad chun d’fhoirm chomhlánaithe a bhailiú idir 4 Aibreáin agus 6 Bealtaine.

Aimsigh Tuilleadh Ceisteanna

Míniú ar d’Fhoirm

Tá 11 cheist tí agus 33 ceist le comhlánú do suas le seisear duine aonair atá i láthair sa teach oíche an daonáirimh. Tá eolas ar fáil faoi gach ceist agus treoir maidir le conas iad a fhreagairt.

Tuilleadh faoin bhFoirm

Do Shonraí Cosanta

Tá rúndacht do shonraí pearsanta ríthábhachtach dúinne agus tá siad cosanta ag an dlí.  Is oifigeach staitisticí cláraithe gach duine atá ag obair ar an daonáireamh. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ceangal dlíthiúil orthu agus dualgas orthu a chinntiú go bhfuil do chuid faisnéise slán. Comhlíonann an Phríomh-Oifig Staidrimh na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Tuilleadh faoi Phríobháideachas Sonraí

D’áiritheoir daonáirimh

Déanfaidh os cionn 5,000 áiritheoirí daonáirimh foirmeacha daonáirimh a sheachadadh agus a bhailiú ar fud na tíre idir Márta agus Bealtaine.  Beidh tuairim is 400 teach ag gach duine acu le cuairt a thabhairt othu.

Beidh veist lonrach daonáirimh á chaitheamh ag d’áiritheoir daonáirimh agus beidh suaitheantas aitheantais acu.  Iarr orthu a n-aitheantas a thaispeáint duit le do thoil. Tá siad ar fáil chun aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat a fhreagairt.

Maidir leis an bhfoireann daonáirimh

Déan teagmháil linn

 

  • Comhlánaigh foirm ghréasáin chun foirm daonáirimh/foirm dhaonáirimh Ghaeilge/aistriúcháin treorach de na foirmeacha i dteangacha eile/foirm mhórchló agus go leor eile a iarraidh. (ar fáil go luath)
  • Is féidir leat glaoch ar an deasc chabhrach ag 0818 2022 04.
  • Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn ag census2022@cso.ie.

Sonraí Teagmhála Go Léir

Daonáireamh i Scoileanna

Tá raon acmhainní forbartha ag múinteoirí do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna araon. Tá siad seo deartha chun nascadh leis na curaclaim agus tá siad úsáideach chun ár ndaoine óga a mhúineadh faoi cad é an daonáireamh, cén fáth agus conas a dhéantar é agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach.

Eolas do Scoileanna