Bí i d’Áiritheoir sa Daonáireamh

Oíche daonáireamh is ea Dé hAoine, 3 Aibreáin 2022 in Éirinn agus teastaíonn áiritheoirí uainn le cinntiú go ritheann sé gan stró agus go rathúil mar is gnáth. Nuair a oibríonn tú mar áiritheoir, iarrfar ort d’fhoirmeacha a sheachadadh roimh an 3 Aibreáin agus ansin dul ar ais chun iad a bhailiú i ndiaidh don daonáireamh a bheith déanta. Iarrfar ort freisin ceisteanna a fhreagairt a bheadh ag daoine. Ní mór d’iarratasóirí a éiríonn leo a bheith ar fáil le oibriú ag amanna difriúla sa lá agus i ndeireadh seachtaine freisin le cinntiú go ndéantar gach foirmeacha a sheachadadh go pearsanta.

Ról an Áiritheora

  • Osclófar iarratais ar an 25 Samhain agus dúnfar iar ar an 10 Nollaig 2021.
  • Ritheann conradh ar feadh 10 seachtaine ón 28 Feabhra go dtí an 6 Bealtaine 2022
  • Tá na uaireanta solúbtha, go háirithe san oíche agus deireadh seachtaine (ar a laghad 22 uair/seachtaine).

An oireann an post sin dom?

Déileáil leis an bpobal

An bhfuil tú sásta labhairt le raon leathan daoine?
An bhfuil tú muiníneach ag cnagadh ar an ndoras?

Eagraíocht phearsanta

An bhfuil tú compordach ag déileáil le líon mór foirmeacha?
An bhfuil tú in ann déileáil leis an mbrú a ghabhann le spriocdháta?

Bhí mé mar Áiritheoir Daonáirimh i 2016 agus bhain mé an-taitneamh as mo thaithí. Tá an ról páirtaimseartha agus solúbtha ionas go ndéanann tú do chuid ama agus d’ualach oibre féin a bhainistiú. Uaireanta bíonn sé dúshlánach ach ar an iomlán ba ról fiúntach é le béim ar an sprioc deiridh. Bhí an oiliúint agus an tacaíocht a fuair mé ar ardchaighdeán. Bhain mé an-taitneamh as an bpróiseas agus mholfainn go hard é do dhuine ar bith.

Bernadette,

Baile Átha Cliath

D’oibrigh mé mar Áiritheoir i nDaonáireamh 2016 agus bhain mé an-taitneamh as an taithí. Agus mé in ann mo sceideal féin a shocrú agus mo chuid uaireanta féin a oibriú, bhí go leor ama agam chun m’fhoirmeacha a sheachadadh agus a bhailiú. Bhí na spriocanna laethúla sainmhínithe go soiléir agus furasta le baint amach, agus bhí an-sásamh ann nuair a bhí an post críochnaithe. Más maith leat dul amach agus bualadh le daoine nua, is é seo an post duitse.

Susan,

Binn Éadair

Ba é an chéad taithí a bhí agam ag obair ar an Daonáireamh mar Áiritheoir i 2011. Ní raibh a fhios agam i ndáiríre cad a bheith ag súil leis, agus cé go raibh an post i bhfad níos dúshlánaí ná mar a bhí súil agam leis, bhí sé i bhfad níos tairbhí freisin. Chuir mé aithne an-mhaith ar mo cheantar áitiúil agus ar chuid de na daoine áille atá ina gcónaí ann. Bhain mé an oiread sin taitnimh as go ndeachaigh mé ar ais le haghaidh gach Daonáireamh ó shin!

Joan,

Dún na nGall