Ráiteas Inrochtaineachta

Aithníonn Príomhoifig Staidrimh (CSO) an tábhacht a bhaineann le cinntiú go bhfuil ár suíomhanna gréasáin, lena n-áirítear suíomh gréasáin Daonáirimh 2022, inrochtana do chách. Táimid tiomanta chun feabhas a chur ar inrochtaineacht lenár suíomhanna gréasáin agus ár n-inneachar a chur ar fáil don lucht féachana is leithne indéanta, lena n-áirítear iad sin a úsáideann teicneolaíochtaí chúnta. Táimid i gcónaí ag obair chun feabhas a chur ar eispéireas úsáideora ár suímh ghréasáin do chách, agus feabhas ar ár struchtúr shuíomh gréasáin, inneachair agus nascleanúna chun cloí níos fearr le caighdeáin inrochtaineachta infheidhmithe.

Bearta chun tacú le inrochtaineacht

Glacann CSO na bearta a leanas chun inrochtaineacht a chinntiú dár suíomhanna gréasáin:

  • Inrochtaineacht a chur san áireamh ar feadh ár bpolasaithe inmheánacha
  • Inrochtaineacht a chomhtháthú isteach inár gcleachtais soláthair
  • Targaidí inrochtaineachta agus freagrachtaí soiléir a shannadh

Stádas comhréireachta

Rinneadh dearadh ar an suíomh seo i gcomhréir le Treoirlínte Inrochtaineachta Inneachair Gréasáin (WCAG) 2.1 leibhéil AA.  Nuair nach bhfuil aon inneachar inrochtana go héasca, téigh i dteagmháil le do thoil lenár bhfoireann daonáirimh, agus beidh áthas orthu cuidiú le d’iarratas.

Aiseolas agus cúnamh

Cuireann CSO fáilte roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht chuig ár suíomh gréasáin. Cuir le fios dúinn má bhíonn aon fhadhbanna inrochtaineachta agat ar mian leat athbhreithniú déanta orthu.

Guthán: 01 8951413

R-phost: censuspublicity@cso.ie