Cuir nasc chuig census.ie ar do láithreán gréasáin

Cabhraigh linn feasacht daonáirimh a chur chun cinn trí nasc a chur ar do láithreán gréasáin chuig Census.ie.

Seo thíos roinnt roghanna ónar féidir leat rogha a dhéanamh.  Go raibh maith agat.

Cód Samplach

<a href=”https://www.census.ie/ga”><img src=”https://census.ie/images/census-2022-ga.png” alt=”Teigh chuig suíomh gréasain 2022 anseo” /></a>

Mar Shampla

Teigh chuig suíomh gréasain 2022 anseo