Taisceadán Todhchaí Daonáirimh 2022

Tá feidhm nua ag d’fhoirm tí Daonáirimh 2022 – An Taisceadán Todhchaí. Spás tiomnaithe atá i gceist leis an Taisceadán Todhchaí ag deireadh an daonáirimh chun gur féidir leat teachtaireacht a fhágáil ann – más mian leat – le haghaidh do shliochtaigh / glúnta an todhchaí / seanchaithe. Is féidir le do theachtaireacht a bheith ag baint le aon rud a theastaíonn uait, d’aon duine is mian leat. Cosúil leis an gcuid eile de d’fhoirm, fanfaidh sé faoi rún go dtí go scaoiltear gach foirm Daonáirimh 2022 don phobal in 2122. Tá an Taisceadán Todhchaí go hiomlán roghnach agus is leatsa go hiomlán an cinneadh an mian leat aon rud a scríobh ann nó nach mian. An t-aon rud a iarraimid uait ná gan aon pháipéir, cáipéisí, grianghraif nó aon rud incheangailte a chur leis toisc nach mbeidh muid in ann iad a chaomhnú nó a sheoladh ar ais chugat.

Teachtaireacht don todhchaí

Samhlaigh na seanchaithe, sliochtaigh agus glúnta sa todhchaí, céad bliain ón am seo, ag léamh na dteachtaireachtaí a chuireamar sna foirmeacha daonáirimh. Cén dearcadh a bheadh acu faoinár saolta in 2022? An mbeidh nasc láidir linn acu, sa slí céanna is a mhothaímid anois ag lorg na dtaifead daonáirimh aonair ó 1901 agus 1911?

Daonáireamh agus an stair

Cuidíonn an daonáireamh linn pleanáil don todhchaí, ach is taifead an-láidir é don am atá thart chomh maith. Níl i gceist leis na torthaí ach uimhreacha ar leathanach de réir cosúlachta, ach tugann siad dearcadh den saol in Éirinn sna 1920idí, 30idí, 40idí, 1950idí, suas go dtí an lá atá inniu ann. Le comparáid ar na daonáirimh, feictear dúinn conas a d’athraigh saol na ndaoine agus an tsochaí thar am. Beidh an fhoirm daonáirimh comhlíonta againn in 2022 mar cháipéis stairiúil as seo amach, le diminsean pearsanta breise taisceadáin todhchaí chun ár dteachtaireachtaí a thaifead do na glúnta amach anseo. Is suimiúil a thabhairt faoi deara go mbeidh na foirmeacha daonáirimh sin, a chuidíonn dúinn pleanáil don todhchaí, ina dtaifead stairiúil freisin ar ár stair.

Nach iontach comhrá a thosú le do chairde, do theaghlach, do chomhoibrithe, ag rá “cad a chuirfidh tú i dtaisceadán todhchaí an daonáirimh”? Cad is mian le páistí a rá? An mbeidh plé ag am dinnéir agus ar scoil mar gheall air? Pé rud is mian leat a scríobh ann (nó gan scríobh, ós rud é gur fút féin an cinneadh an chuid sin den fhoirm a líonadh isteach), samhlaidh duine á léamh in 2122 agus ag cuimhniú ort agus/nó do theaghlach agus ag smaoineamh faoi conas mar a bhí do shaol.

Tá foirmeacha Daonáirimh ó 1901 agus 1911 ar fáil saor in aisce anseo. Tugann siad spléachadh i saol na ndaoine ag an am sin. Beidh an fhoirm a fhaigheann tú chomh tábhachtach céanna agus an-spéisiúil do do shliochtaigh nuair a chuirtear é ar fáil go poiblí i gceann 100 bliana.