Maidir leis an áiritheoir

Teastaíonn 5,100 áiritheoirí uainn ar fud na hÉireann chun cuidiú linn daonáireamh rathúil a rith.
Is é an Daonáireamh an tsuirbhé is mó is casta in Éirinn agus is deis uathúil í seo chun páirt a ghlacadh air.

Cén ról a bheadh agam mar áiritheoir?

Mar áiritheoir bheifeá freagrach timpeall 400 foirm daonáirimh a sheachadadh agus a bhailiú i limistéar ar leith idir 28 Feabhra agus 6 Bhealtaine 2022.

Cén uaireanta oibre a bheadh riachtanach dom?

Tá na uaireanta solúbtha, timpeall 22 uair an chloig in aghaidh na seachtaine. Go hiondúil, beidh oícheanta agus laethanta dheireadh seachtaine san áireamh leis sin (nuair a bhíonn daoine sa bhaile go hiondúil) toisc gur gá duit foirmeacha daonáirimh a sheachadadh agus a bhailiú go pearsanta.

Cé mhéad a bheadh íoctha dom?

Íoctar áiritheoirí ar bhonn táille/liúntais. Is féidir leat a bheith ag súil le €3,200 ar meán, i gcomhair do chuid oibre le linn an tréimhse 10 seachtaine seo. [Beidh asbhaintí cuí do PAYE agus PRSI i gceist.]

Cén aois is gá dom a bheith le cur isteach?

Ní mór d’áiritheoirí a bheith ar a laghad 18 bliain d’aois.

Conas is féidir liom cur isteach?

Is féidir iarratais (ar líne amháin) a sheoladh ar www.census.ie nuair a osclaíonn an comórtas ar an 25 Samhain ag 9am. Tá an comórtas le dúnadh ar an 10 Nollag ag 3pm. Moltar iarratas luath toisc gur féidir leis an gcomórtas dúnadh níos luaithe ná an dáta dúnta beartaithe má thagtar ar an uasmhéid 15,000 iarratais.
[Nóta: Bhí an comórtas Áiritheora 2016 dúnta 4 uair i ndiaidh dó a bheith oscailte i ngeall ar an méid iarratais faighte.]

An mbeidh oiliúint ann dom?

Tabharfar oiliúint i ngach gné den phost d’iarratasóirí rathúla.

Treoirlínte shláinte phoiblí

Beifear ag cloí le gach treoirlínte shláinte phoiblí nuashonraithe. Ní mór d’iarratasóirí tabhairt faoi deara gur fhéadfadh go mbeidh ar an CSO athbhreithniú a thabhairt ar a bpróisis i gcomhréir le treoirlínte an rialtais i ngeall ar theorainneacha Covid-19 an rialtais.

Ní mór d’iarratasóirí tabhairt faoi deara gur fhéadfadh go mbeidh ar CSO deireadh a chur leis an bhfeachtas earcaíochta agus/nó aon cheapacháin a eascraíonn as roimh nó le linn tús beartaithe na gconarthaí i ngeall ar theorainneacha Covid-19 an rialtais.