D’iarr rannpháirtithe an daonáirimh foirmeacha ar ais a phostáil

D’oibrigh foireann allamuigh agus áiritheoirí an daonáirimh go léir thar a bheith dian chun daonáireamh rathúil a chinntiú. Ba mhaith leis an bPríomh-Oifig Staidrimh buíochas a ghabháil leo as a gcuid iarrachtaí agus buíochas a ghabháil leo agus leis an bpobal as a dtacaíocht agus a rannpháirtíocht sa daonáireamh.

Tá na háiritheoirí ag críochnú a gcuid bailiúcháin anois. Mura bhfuil d’fhoirm bailithe fós, cuir sa phost í gan mhoill. Tá sé saor in aisce don sealbhóir tí foirmeacha daonáirimh a sheoladh tríd an bpost.

Is féidir foirmeacha daonáirimh a sheoladh saorphost chuig:
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Bosca Poist, 2021
Saorphost 4726
Sord
Contae Átha Cliath
K67 D2X4.

Nuair a sheolfar an 2 mhilliún foirm ar ais chuig Ceannoifig an Daonáirimh i Sord, déanfar iad a scanadh agus a anailísiú sula bhfoilseofar iad mar staitisticí gan ainm. Tá na staitisticí seo ríthábhachtach chun seirbhísí poiblí ar nós bóithre, scoileanna, ospidéil agus tithíocht a phleanáil. Táthar ag súil go bhfoilseofar na réamhfhigiúirí daonra ó Dhaonáireamh 2022 faoi lár an tsamhraidh.

Chomh maith le torthaí ó Dhaonáireamh 2022 a chur ar fáil, tá an Phríomh-Oifig Staidrimh ag breathnú chun cinn anois ar an gcéad daonáireamh eile a bheidh ar siúl in 2027. Tá pleananna ag dul ar aghaidh maidir le rogha freagartha ar líne a sholáthar a bheidh páirtmhaoinithe ag plean Téarnaimh agus Athléimneachta Náisiúnta an Aontais Eorpaigh. (#NRRP).

Eileen Murphy, Ceann Riaracháin an Daonáirimh  a dúirt: “Tá an-tacaíocht phoiblí feicthe againn don Daonáireamh go dtí seo agus mholfaimis d’aon duine a bhfuil a bhfoirm fós acu í a sheoladh ar ais chomh luath agus is féidir.”

“De réir an dlí ní mór gach duine a bhí i láthair sa tír oíche an Daonáirimh a thaifeadadh ar fhoirm, mar sin tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfí na foirmeacha comhlánaithe ar ais chugainn anois. Má tá aithne agat ar dhuine a bhfuil tacaíocht bhreise ag teastáil uathu lena bhfoirm, iarraimid ort seiceáil isteach leo agus cabhrú leo dul i dteagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais más gá.”

Má cailleadh nó má dhéantar damáiste do d’fhoirm, déan teagmháil leis an bPríomh-Oifig Staidrimh chun foirm eile a fháil ina hionad ach an fhoirm gréasáin a chomhlánú nó glaoch ar an deasc chabhrach ag 0818 2022 04.