Cabhair le d’Fhoirm

Míniú ar d’fhoirm

Tá 11 ceist teaghlaigh ar an bhfoirm agus 33 ceist do gach duine i do theaghlach oíche an daonáirimh. Tá cabhair maidir le conas na ceisteanna a fhreagairt ar fáil anseo.

Ceisteanna Nua le haghaidh 2022

Tá roinnt ceisteanna nua ar fhoirm dhaonáirimh 2022. Mínítear anseo cad iad na topaicí agus conas a roghnaíodh iad.

Teangacha Eile

Tá cabhair ar fáil i 22 teanga lena n-áirítear eolas daonáirimh agus treoir aistriúcháin d’fhoirm an daonáirimh. 

Áiseanna Inrochtaineachta

Tá cabhair anseo má tá lagú amhairc nó éisteachta agat chomh maith le treoir litearthachta.  

Deasc Chabhrach

Tá roinnt bealaí inar féidir leat teagmháil a dhéanamh linn