Iarradh ar an bpobal a chinntiú go bhfuil foirm Dhaonáirimh acu

Bhí dualgas dlíthiúil ar gach duine in Éirinn ar 3 Aibreán a gcuid faisnéise a chur san áireamh ar fhoirm Dhaonáirimh

Beidh Daonáireamh 2022 ar siúl Dé Domhnaigh 3 Aibreán. Tá dualgas dlíthiúil ar gach duine a bheidh i láthair in Éirinn an oíche seo a bheith san áireamh ar fhoirm dhaonáirimh. Tá iarrtha ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) inniu go ndéanfadh aon duine nach bhfuil foirm dhaonáirimh faighte acu go fóill, nó nach bhfuil uimhir de chuid áiritheoirí teagmháil leo, teagmháil a dhéanamh leo lena chinntiú go mbeidh siad in ann a ndualgais a chomhlíonadh.

Bhí an chomhairle seo ag Eileen Murphy, Ceannaire Riaracháin an Daonáirimh ag an bPríomh-Oifig Staidrimh “An Domhnach seo rachaimid go léir le chéile chun ár bhfoirmeacha daonáirimh a chomhlánú. Is foirm shimplí í nach dtógann i bhfad í a chomhlánú. Is ceanglas dlíthiúil é freisin agus mar sin tá sé tábhachtach go gcríochnóidh daoine é tráthnóna Dé Domhnaigh.

“Le roinnt seachtainí anuas, tá foireann áiritheoirí ag seachadadh foirmeacha daonáirimh go gach teach in Éirinn. Go dtí seo tá os cionn 1.7 milliún seachadta agus leanfaidh siad ar aghaidh ag seachadadh foirmeacha suas go hoíche an daonáirimh. Áfach, tá dúshláin leanúnacha ann maidir le rochtain a fháil ar árasáin, pobail le geataí agus seachadadh chuig tithe le boscaí poist faoi ghlas.

Spreag Ms Murphy aon duine nach bhfuil foirm dhaonáirimh faighte acu fós beart a dhéanamh. “Mura bhfuil foirm dhaonáirimh faighte agat go fóill ach go bhfuil cárta glaonna ó d’áiritheoir agat déan teagmháil leo gan mhoill le do thoil. Mura bhfuil aon teagmháil faighte agat ó áiritheoir fós ba cheart duit dul i dteagmháil leis an bPríomh-Oifig Staidrimh ar an bhfoirm deasc chabhrach ar ár suíomh gréasáin, census.ie nó glaoch a chur orainn ar 0818 2022 04.

“Baileoidh daonáireamh na bliana seo eolas a bheidh ríthábhachtach chun seirbhísí poiblí a phleanáil i ngach pobal ar fud na hÉireann. Beidh tionchar díreach ag Daonáireamh 2022 ar na cinntí i ngach mórréimse beartais lena n-áirítear sláinte, tithíocht agus oideachas. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí gach duine a chomhaireamh go cruinn.

Spreag Ms Murphy freisin do theaghlaigh am a thógáil le machnamh a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil sé ar intinn acu an Chapsúil Ama a úsáid, rud nua a cuireadh le Daonáireamh 2022. “Tá ‘capsúl ama’ i ndaonáireamh na bliana seo inar féidir le rannpháirtithe aon rud is mian leo a thaifeadadh. Ní dhéanfar na hiontrálacha capsúl ama a phoibliú go dtí 2122, rud a thabharfaidh deis uathúil le ‘a chomhaireamh’ ní hamháin in 2022 ach i gceann céad bliain. D’fhéadfadh teaghlaigh agus teaghlaigh roinnt ama a chaitheamh sna laethanta amach romhainn ag smaoineamh agus ag caint faoin teachtaireacht ar mhaith leo a chur ina gCapsúl Ama.”

Eolas praiticiúil maidir le foirm an Daonáirimh a chomhlánú:

  • Coinnigh d’fhoirm dhaonáirimh in áit shábháilte roimh agus tar éis í a chomhlánú
  • Mura bhfuil foirm faighte agat fós déan teagmháil leis an bPríomh-Oifig Staidrimh ar 0818 2022 04 nó tríd an bhfoirm deasc chabhrach ar www.census.ie.
  • Ní mór faisnéis gach duine aonair a thaifeadadh cá gcodlaíonn siad oíche an daonáirimh 3 Aibreán.
  • Marcáil boscaí le ― seachas tic
  • Scríobh go soiléir, agus úsáid á baint agat as bloclitreacha, ná cuir isteach ach litir amháin in aghaidh an bhosca
  • Bain úsáid as peann gorm nó dubh
  • Má dhéanann tú botún, lean an chomhairle ar leathanach tosaigh fhoirm an daonáirimh
  • Ní mór foirm an Daonáirimh a chomhlánú i nGaeilge nó i mBéarla, ach tá treoracha teanga agus tacaíochtaí inrochtaineachta ar fáil ar census.ie

Beidh foireann na n-áiritheoirí Daonáirimh ag bualadh ar na sráideanna arís sna seachtainí atá romhainn chun foirmeacha daonáirimh comhlánaithe a bhailiú. Ba chóir gach foirm a bhailiú roimh 6 Bealtaine.