Tuilleadh faoin Daonáireamh

Conas a mhúnlaíonn an Daonáireamh an sochaí

Cén fáth go ndéanaimid daonáireamh, cad dó a ndéantar é? Roinnt samplaí den bhealach a úsáidtear sonraí daonáirimh.

Aistear na foirme daonáirimh

Léirítear sa ghrafaic shimplí seo saolré na foirme daonáirimh sula stóráilfear go slán í ar feadh 100 bliain.

Conas a dhéanaimid an daonáireamh

Cur síos ar na céimeanna sa phróiseas daonáirimh ón bhfoirm a dhearadh go dtí na sonraí a anailísiú.

Bunús Dlí

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar gach duine dínn foirm dhaonáirimh a líonadh nó a bheith curtha san áireamh uirthi. Cén dlíthe a bhaineann leis an daonáireamh?

Torthaí an Daonáirimh

Cathain a fhoilseofar na torthaí ó Dhaonáireamh 2022?

Stair an Daonáirimh

Tá stair fhada ag an daonáireamh. Déanfar cuntais stairiúla amach anseo dár bhfoirmeacha líonta daonáirimh in 2022.

An Daonáireamh ar fud an domhain

Cad a tharlaíonn i dtíortha eile, conas a thugtar faoin daonáireamh ar bhealach difriúil?