Gabhann Daonáireamh 2022 buíochas le foireann allamuigh an Daonáirimh agus leis an bpobal as a dtacaíocht

Is mian leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) buíochas a ghabháil leis an bpobal as a rannpháirtíocht agus a tacaíocht i nDaonáireamh 2022. Ba mhaith leis an bPríomh-Oifig Staidrimh aitheantas a thabhairt don 6,000 ball foirne allamuigh, nach mór, a bhí lárnach i seachadadh níos mó ná dhá mhilliún foirm do theaghlaigh ar fud na tíre. … Continued

Ráiteas CSO maidir le Rúndacht Sonraí

Ní dhíolann ná ní roinneann an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) faisnéis le tríú páirtithe riamh. Tá faisnéis phearsanta a chuirtear ar fáil do CSO sa Daonáireamh agus i suirbhéanna eile faoi rún agus arna cosaint ag an dlí, faoi Alt 33 d’Acht Staidrimh, 1993. Bíonn na sonraí ar fad a fhoilsíonn CSO i bhfoirm chomhlán rud … Continued

D’iarr rannpháirtithe an daonáirimh foirmeacha ar ais a phostáil

D’oibrigh foireann allamuigh agus áiritheoirí an daonáirimh go léir thar a bheith dian chun daonáireamh rathúil a chinntiú. Ba mhaith leis an bPríomh-Oifig Staidrimh buíochas a ghabháil leo as a gcuid iarrachtaí agus buíochas a ghabháil leo agus leis an bpobal as a dtacaíocht agus a rannpháirtíocht sa daonáireamh. Tá na háiritheoirí ag críochnú a … Continued

Daonáireamh 2022 ar siúl anocht

Muintir na hÉireann ag teacht le chéile agus á cur san áireamh Tá Daonáireamh 2022 ar siúl anocht, agus tá dualgas de réir an dlí ar gach duine in Éirinn a gcuid eolais a chur ar fáil ar fhoirm dhaonáirimh. Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) ag iarraidh ar gach duine a chinntiú go bhfuil a … Continued

Tugann Daonáireamh 2022 Athdhearbhú do Thithe nach bhfuil Foirmeacha Daonáirimh faighte acu

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) tar éis teaghlaigh a chur ar a suaimhneas, ar theaghlaigh nach bhfuil foirm dhaonáirimh faighte acu go fóill, go bhfuil na seachadtaí fós ar bun. Cé go bhfuil dul chun cinn maith déanta ar sheachadadh na bhfoirmeacha daonáirimh, tá sé tugtha le fios ag an bPríomh-Oifig Staidrimh gur dócha go … Continued

Iarradh ar an bpobal a chinntiú go bhfuil foirm Dhaonáirimh acu

Bhí dualgas dlíthiúil ar gach duine in Éirinn ar 3 Aibreán a gcuid faisnéise a chur san áireamh ar fhoirm Dhaonáirimh Beidh Daonáireamh 2022 ar siúl Dé Domhnaigh 3 Aibreán. Tá dualgas dlíthiúil ar gach duine a bheidh i láthair in Éirinn an oíche seo a bheith san áireamh ar fhoirm dhaonáirimh. Tá iarrtha ag … Continued