Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Ginearálta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachais na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO) i dtaca leis an suíomh gréasáin Census.ie. Le tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí cosanta sonraí sa Phríomh-Oifig Staidrimh, léigh ár bhFógra um Chosaint Sonraí agus Trédhearcacht [en], a bhaineann leis an bPríomh-Oifig Staidrimh mar eagraíocht, chomh maith le Beartas Príobháideachais Teileachumarsáide na Príomh-Oifige Staidrimh [en].

Urramaíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh go hiomlán do chearta príobháideachais pearsanta agus ní bhailíonn, mar riail ghinearálta, faisnéis phearsanta de chineál ar bith gan cead soiléir a fháil uait ar dtús. Déileálfar le haon fhaisnéis phearsanta a bhaileoimid de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde dá bhfuil ann agus de réir phrionsabail an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)

Tá naisc chuig suíomhanna eile ar ár suíomh gréasáin. Ní bheidh an Phríomh-Oifig Staidrimh freagrach as cleachtais phríobháideachais aon cheann de na suíomhanna eile sin. Molaimid duit an méid sin a choinneáil i gcuimhne nuair a imíonn tú ónár suíomh agus molaimid duit freisin na ráitis phríobháideachais a léamh ar suíomhanna gréasáin eile a rachaidh tú chucu óir go bhféadfaidís faisnéis a bhailiú a bhféadfaí úsáid a bhaint aisti chun tú a aithint go pearsanta. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachais seo ach le faisnéis a bhailítear ar ár suíomh gréasáin féin.

Do chuid sonraí pearsanta

Má sheolann tú ríomhphost chugainn nó má ghlaonn tú orainn ag na sonraí teagmhála a thugtar ar an suíomh seo, déanfar na sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil a phróiseáil de réir ár mBeartais Príobháideachais Teileachumarsáide [en]. Coinneoimid na sonraí sin go ceann na tréimhse is gá chun iad a phróiseáil agus ní bhainfimid úsáid astu ach amháin chun na críche ar bailíodh iad ina leith.

Sonraí fianáin

Sainmhínithe

Brabhsálaí gréasáin

Is éard atá i mbrabhsálaí gréasáin ná bogearraí a ligeann d’úsáideoir rochtain ar leathanaigh ghréasáin agus iad a fheiceáil. Mar shampla, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

Ainm fearainn

Is éard is ainm fearainn ann ná an t-ainm téacs a bhaineann le seoladh IP uimhriúil atá ag ríomhaire áirithe ar an Idirlíon. Mar shampla, is ainm fearainn é www.cso.ie. Tá gach ainm fearainn uathúil.

Seoladh IP

Seasann Seoladh IP do Sheoladh Prótacail Idirlín (Internet Protocol i mBéarla). Tá seoladh uathúil ag gach uile mheaisín atá ceangailte leis an Idirlíon. Is éard atá ann ná sraith ceithre uimhir, iad idir aon digit amháin agus trí dhigit ar fad agus deighilte ag poncanna. Mar shampla, tá 212.6.125.76 ina sheoladh IP.

Fianáin

Píosaí beaga faisnéise iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid ghnáth-théacs agus a gcuireann suíomh gréasáin i do bhrabhsálaí iad. Baineann dáta éaga le gach fianán agus is féidir leis an suíomh gréasáin fianáin bhuanseasmhacha a léamh gach uair a thugann tú cuairt ar an suíomh tar éis a chéadsocraithe. Iarrann ár suíomh gréasáin ort toiliú le fianáin nuair a thagann tú chun an suíomh den chéad uair agus ní bhainimid úsáid as fianáin chun faisnéis a stóráil a bhféadfaí úsáid a bhaint aisti chun tú a aithint go pearsanta.