Seicliosta – An é seo an post domsa?

Tá dúshláin ag baint leis an ról. Beidh teagmháil dhíreach agat leis an bpobal go minic. D’fhéadfadh sé tarlú go mbeidh ort cuairt a thabhairt ar thithe áirithe níos mó ná uair amháin chun an fhoirm dhaonáirimh a thabhairt/a bhailiú, agus mar sin, beidh dianseasmhacht ag teastáil. Tá an t-eolas a bhailítear le linn an daonáirimh faoi rún agus seans go bhfuil sé íogair, mar sin, ní mór a bheith stuama, tuisceanach agus foighneach chun muinín agus comhoibriú a mhealladh as sealbhóirí tí. Beidh corpacmhainn ardleibhéil ag teastáil don obair seo mar beidh ort cuairt a thabhairt ar suas le 400 áit chónaithe, agus beidh níos mó ná cuairt amháin ag teastáil i roinnt cásanna.

Dearadh na ceisteanna a leanas chun cuidiú leat an cinneadh a dhéanamh an oirfeadh an ról mar Áiritheoir duit. Má fhreagraíonn tú ‘níl’ ar roinnt ceisteanna, ba chóir duit do mhachnamh a dhéanamh an oirfeadh an ról seo duit.

Déileáil leis an bPobal

(Le scaradh sóisialta más cuí ag an am. Tabhair do d’aire go gcloífear leis na treoirlínte go léir a bhaineann le sláinte phoiblí.)

Is tusa an aghaidh chairdiúl atá ag an ndaonáireamh. Mar sin, tá na nithe a leanas tábhachtach.

 • Is duine cuideachtúil caidreamhach thú, agus tá sú sásta bualadh le, agus caidreamh a dhéanamh le daoine as gach cúlra.
 • Tá muinín agat nuair a chnagann tú ar dhoirse gan a fhios a bheith agat cé a fhreagróidh ná an saghas freagartha a bheidh ann.
 • Tá tú ar do chompord ag obair i d’aonair.
 • Bíonn tú ar do shuaimhneas agus bíonn tú ag lorg réitithe le daoine a d’fhéadfadh a bheith doicheallach.

Scileanna Pearsanta

 • An bhfuil tú cumasach maidir le léascáileanna a léamh, do bhealach a aimsiú i mbailte, i gcathracha agus faoin tuath?
 • An bhfuil tú inniúil ó thaobh fón cliste agus na teicneolaíochta de? Beidh ort fón cliste de chuid na Príomh-Oifige Staidrimh a úsáid le haghaidh téacsanna, ríomhphost, rochtain móibíleach, aipeanna móibíleacha, GPS/Léarscáileanna agus físchomhdháil.
 • An maith leat do chuid ama go léir nó an chuid is mór de, a chaitheamh ag obair go neamhspleách?
 • An bhfuil tú spreagtha leanúint ar aghaidh má bhíonn deacrachtaí ann?

Eagraíochta Phearsanta

 • An duine eagraithe thú agus an bhfuil cur chuige cúramach agat, go háirithe maidir le cáipéisí a bhainistiú?
 • An bhfuil sé ar do chumas obair a bhainistiú laistigh de spriocdháta criticúil agus dúshlánach?

Sainriachtanais ról an Áiritheora

 • An bhfuil tú ar fáil chun thart ar 22 uair sa tseachtain a obair, go príomha um thráthnóna agus ag an deireadh seachtaine?
 • An bhfuil tú sásta bheith ag obair lasmuigh i ngach saghas aimsire?
 • An bhfuil tú ar fáil le haghaidh uaireanta éagsúla – ar maidin, san iarnóin, sa tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine – chun a chinntiú go gcomhlíonann tú do spriocanna?
 • An gcuireann madraí as duit?
 • An cuma leat má thugann do Mhaoirseoir Allamuigh cuairt ort i do theach féin?
 • An bhfuil corpacmhainn ionat? Mar beidh ort cuairt a thabhairt ar gach áit chónaithe i do cheantar dhá uair (ar a laghad), agus mála lán d’fhoirmeacha daonáirimh á iompar agat.
 • An bhfuil dóthain spáis agat i do theach chun an t-ábhar daonáirimh a stóráil go sábháilte?
 • An bhfuil an Béarla ar do thoil agat, scríofa agus labhartha?
 • An bhfuil ceadúnas tiomána iomlán, reatha agat, agus gluaisteán ar féidir leat a úsáid go lánaimseartha (riachtanach i gceantair thuaithe amháin)?
 • Má tá tú i do chónaí i gceantar Gaeltachta, an bhfuil Gaeilge líofa agat?

Tá eolais mionsonraithe maidir le ról an Áiritheora le fáil i Leabhrán Eolais an Iarrthóra (PDF).

Má tá aon cheist agat nach bhfuil freagra le fáil uirthi sa Leabhrán, nó más mian leat aon rud atá ann a shoiléiriú, déan teagmháil linn ar (01) 8951400 nó cuir ríomhphost chugainn ag censusenumerator@cso.ie.