Teistiméireachtaí Áiritheoirí

Cás-Staidéar

Tosóidh Joan Gallagher ó Mn an Lábáin, Dhún na nGall leis an obair go gairid ar a tríú feachtas Daonáirimh. Thosaigh sí ag oibriú mar áiritheoir i nDaonáireamh 2011 agus rinne sí dul chun cinn gach bliain go dtí post nua agus is maoirseoir réigiúnach í i nDaonáireamh 2022. Seo an méid a dúirt sí faoina heispéireas den Daonáireamh:

Ní raibh mé ag oibriú ar feadh 5 bliana mar gheall ar bhreoiteacht nuair a chuir mé isteach an chéad uair le bheith i m’áiritheoir don Daonáireamh in 2011. Cé gur tháinig feabhas ar mo shláinte ag an bpointe sin, ba bheag muinín a bhí agam as filleadh ar an obair. Bhí spéis agam i gcónaí sa Daonáireamh, mar sin, rinne mé an cinneadh iarratas a dhéanamh leis an talamh a bhrath roimh ré. Cheap mé go gcuirfeadh obair pháirtaimseartha 10 seachtaine tuairim mhaith dom maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh mé réidh don ionad oibre arís.

I rith mo chuid ama mar áiritheoir, bhí mé freagrach as beagnach 400 foirm a sheachadadh agus a bhailiú timpeall mo cheantair áitiúil lasmuigh de Leitir Ceanainn agus chuir an fháilte a chuirfí romham ar leac an dorais iontas agus pléisiúir orm.

Duine cainteach mé, mar sin, nuair a d’aithneodh daoine mé nó nuair a d’fhiafróidís díom “An bhfuil tú gaolta leis sin nó léi siúd?” ba mhinic go leanfadh comhrá i bhfad ní b’fhaide as. Thaitin an ghné phearsanta sin go mór liom agus creidim go mór go ndearna sé an post níos éasca dom. Bhí daoine sásta mé a fheiceáil nuair a d’fhill mé leis na foirmeacha a bhailiú agus bhrath siad compordach mé a cheistiú dá mbeadh ceist acu faoi cheann de cheisteanna an Daonáirimh.

Ní raibh ach obair cúpla seachtain i gceist leis, ach bhí an t-eispéireas a bhí agam de chasadh leis na daoine nua go léir siúd, agus an méid a chuir sé le mo mhuinín, sárluachmhar.

Thaitin an t-am a chaith mé leis an Daonáireamh liom an oiread sin gur chuir mé isteach ar ról maoirseora allamuigh a tháinig aníos do Dhaonáireamh 2016. Mar mhaoirseoir allamuigh, bhí mé freagrach as foireann 10 n-áiritheoir. Thug mé faoi deara, agus mé ag oibriú ar an leibhéal seo, an méid eagrúcháin a bhíonn le déanamh don Daonáireamh. Mar dhuine de na heagraithe, bhrath mé go raibh mo pháirt á glacadh agam sa stair a chur i gcuntas don ghlúin amach anseo.

Maoirseoir réigiúnach mé do Dhaonáireamh 2022, agus post é seo atá ar an gcéad chéim eile in airde. Cé go mbraithfidh mé uaim cuairt a thabhairt ar áiteanna cónaithe daoine, is deas an bhraistint é arduithe céime a fháil agus tá scoth an taitnimh á bhaint agam as an deis le mo scileanna eagrúcháin a chur chun feidhme. Tá post lánaimseartha agam anois ina bhfuil mé freagrach as thart ar 100 duine a bhainistiú – agus is mór an difear é sin ón mbliain 2011 nuair ar éigean a bhí an mhuinín agam iarratas a dhéanamh!

Teistiméireachtaí

Bhí mé mar Áiritheoir Daonáirimh i 2016 agus bhain mé an-taitneamh as mo thaithí. Tá an ról páirtaimseartha agus solúbtha ionas go ndéanann tú do chuid ama agus d’ualach oibre féin a bhainistiú. Uaireanta bíonn sé dúshlánach ach ar an iomlán ba ról fiúntach é le béim ar an sprioc deiridh. Bhí an oiliúint agus an tacaíocht a fuair mé ar ardchaighdeán. Bhain mé an-taitneamh as an bpróiseas agus mholfainn go hard é do dhuine ar bith.

Bernadette,

Baile Átha Cliath

D’oibrigh mé mar Áiritheoir i nDaonáireamh 2016 agus bhain mé an-taitneamh as an taithí. Agus mé in ann mo sceideal féin a shocrú agus mo chuid uaireanta féin a oibriú, bhí go leor ama agam chun m’fhoirmeacha a sheachadadh agus a bhailiú. Bhí na spriocanna laethúla sainmhínithe go soiléir agus furasta le baint amach, agus bhí an-sásamh ann nuair a bhí an post críochnaithe. Más maith leat dul amach agus bualadh le daoine nua, is é seo an post duitse.

Susan,

Binn Éadair

Ba é an chéad taithí a bhí agam ag obair ar an Daonáireamh mar Áiritheoir i 2011. Ní raibh a fhios agam i ndáiríre cad a bheith ag súil leis, agus cé go raibh an post i bhfad níos dúshlánaí ná mar a bhí súil agam leis, bhí sé i bhfad níos tairbhí freisin. Chuir mé aithne an-mhaith ar mo cheantar áitiúil agus ar chuid de na daoine áille atá ina gcónaí ann. Bhain mé an oiread sin taitnimh as go ndeachaigh mé ar ais le haghaidh gach Daonáireamh ó shin!

Joan,

Dún na nGall

D’oibrigh mé mar Áiritheoir i nDaonáireamh 2016. Bhain mé taitneamh as an bpróiseas iomlán ó thús deireadh. Is mór an sásamh é bualadh le daoine agus cabhrú leo.

Pat,

An Longfort

Bhí mé i m’áiritheoir i nDaonáireamh 2016. Is cuid dár stair é an Daonáireamh, tá sé spreagúil a bheith páirteach ann fiú ar shlí bheag. Bhí mé i mo bhall d’fhoireann le daoine an-tacúla. Thaitin an caidreamh le daoine go mórmhór liom.

Angela,

Mullach Íde

Ba eispéireas é a chur rudaí ar mo shúile dom a bheith ag obair mar Áiritheoir Daonáirimh don chéad uair i nDaonáireamh 2016. Go dtí sin, b’ionann an Daonáireamh dom agus foirm le comhlánú, ach ní bhíonn fhios agat an luach atá ann agus an iliomad roinn atá ag brath ar an bhfáisnéis a fhaightear chun na seirbhísí cearta a chur ar fáil sna háiteanna cearta. Mheas mé go raibh aithne agam ar mo phobal tar éis dom a bheith i mo chónaí ann ar feadh na mblianta ach mhúin sé an oiread sin dom faoi phobail, áitribh agus saolta éagsúla an iliomad duine i mo phobal. Fuair mé oiliúint iontach as agus oibrím anois i ndíolachán. Bhí na scileanna a d’fhoghlaim mé agus a d’fhorbair mé le linn na hoiliúna agus ag dul i mbun plé leis an bpobal thar a bheith luachmhar dom i mo shlí bheatha nua agus sa saol i gcoitinne freisin.

Heather,

An Mhí

Ba shlí iontach dom an Daonáireamh a dhéanamh chun aithne a chur ar mo cheantar áitiúil agus bualadh le daoine iontacha. Ba dhúshlán é maidir le mo chuid ama a eagrú, buanseasmhacht agus scileanna cumarsáide, ach ba eispéireas chomh tairbheach sin é ag deireadh an tsaoil.

Tony,

Calafort Ros Láir

Bhain mé taitneamh as an eispéireas a bhí agam mar áiritheoir. Bhí an caidreamh sóisalta le daoine go hiontach – tugadh cuireadh dom go rialta teacht isteach le haghaidh cupáin tae agus fiú amháin le haghaidh lóin uair amháin. D’fhoghlaim mé go leor faoi mo chomharsanacht. Tar éis dom staidrimh Dhaonáirimh a úsáid le linn mo shlí bheatha, bhí sé an-suimiúil léargas ón taobh istigh a fháil ar an bpróiseas. Is cuid thábhachtach é an Daonáireamh de sheirbhísí poiblí feabhsaithe a phleanáil, agus bhraith mé go raibh mé ag cur leis an tsochaí.

Michael,

Baile Átha Cliath 14

Bhí mé díreach tar éis filleadh ar Éirinn agus bhí obair á lorg agam agus mar sin bhí áthas orm an ról mar áiritheoir daonáirimh a fháil i lár chathair theas Bhaile Átha Cliath. Bhí mé in ann mo chuid uaireanta féin a phleanáil timpeall ar obair pháirtaimseartha eile. Thacaigh mo mhaoirseoir go mór liom agus ba bhealach iontach é chun aithne a chur ar mo cheantar áitiúil nua. Bhí sé iontach a bheith amuigh faoin aer agus go ginearálta bhí daoine sásta mé a fheiceáil agus freagairt.

Eileen,

Rath Maonais/Raghnallach

Bhí mé díreach tar éis bogadh go dtí an ceantar agus ba bhealach iontach é chun mo bhealach a dhéanamh timpeall. Bhí daoine an-chairdiúil agus mhothaigh tú bródúil a bheith mar chuid de stair na hÉireann. Fuair ​​mé mo theaghlach i ndaonáirimh 1901 agus 1911 agus bhí sé iontach a bheith ag smaoineamh gur chabhraigh mé le cur ann na torthaí a mbeidh daoine ag breathnú orthu amach anseo. Ba mhór an chabhair dom an taithí a bhí agam mar áiritheoir ag pleanáil agus ag eagrú, ag cumarsáid le daoine agus ag seachadadh mo réimse críochnaithe, agus mé ag cur isteach ar róil amach anseo.

Eileen,

Cill Mhantáin