Bulgarian / bŭlgarski

Добре дошли в Преброяване на населението 2022 г.

На 3 април (неделя) в Ирландия ще се извърши преброяване на населението. В Преброяването следва да участва всеки, който се намира в Ирландия в тази нощ. Информацията се използва само за статистически цели и за предоставяне на важни услуги за всички нас.

Вижте нашата брошура за преброяване на български език

Какво представлява Преброяването на населението?

Преброяването на населението е броене и отчитане на всяко лице, което се намира в Ирландия в нощта на преброяването. Всяко лице в страната в нощта на преброяването трябва да се включи във формуляр за преброяване на населението и да стане част от официалното преброяване на хората и жилищата.

Кога се извършва Преброяване на населението?

Преброяването на населението ще се извърши на 3 април 2022 г. (неделя). То се отложи от април 2021 г. заради пандемията от Covid-19.

Кой извършва Преброяване на населението?

Преброяването на населението се извършва от Централната статистическа служба (ЦСС). За Преброяването на населението 2022 г., ЦСС наема временно 5600 служители на терен, които да извършат преброяването на местно и регионално ниво.

Защо се извършва Преброяване на населението?

Резултатите от Преброяването на населението са важни за планирането на нашите бъдещи услуги на общинско, местно и национално ниво, включително в сферата на здравеопазването, образованието, транспорта и жилищното настаняване.

Резултатите от всяко преброяване са свободно достъпни на нашия уебсайт. Резултатите от 2016 г. са достъпни тук.

Преброяването задължително ли е?

Да. Всеки, който се намира в страната в нощта на преброяването трябва да се включи. Законът изисква това [Закон за статистиката 1993Наредба за статистиката (Преброяване на населението) 2020].

Моите данни поверителни ли са?

Да. Всички отговори, които давате във формуляра за преброяване на населението са напълно поверителни и се използват строго само за статистически цели. Вашите лични данни са защитени по закон и не се споделят с друго лице или организация. ЦСС спазва GDPR  и всички служители по преброяването са служители на статистическата служба и са обвързани по закон да защитават вашите данни.

Как да участвам в Преброяването на населението 2022 г.?

Преброител ще посети вашия дом в периода от края на февруари до 3 април 2022 г., за да ви предостави формуляр за преброяването. Той ще се върне да вземе попълнения формуляр между 4 април и началото на май 2022 г. Преброителят ще отговори на всички въпроси, които имате за формуляра/ преброяването. Всички преброители ще носят идентификационни карти на ЦСС/ Преброяване 2022 г.

Мога ли да получа копие на формуляра за преброяването на моя език?

Да. Преведено копие на формуляра е достъпно тук. Вашият преброител може да ви даде копие на хартиен носител на предпочитания от вас език. Но преведеният формуляр се дава само като насока – трябва да попълните своя формуляр на английски език или ирландски език.

Вижте вашия формуляр за преброяване на български език

Откъде мога да получа помощ?

Вашият преброител е щастлив да отговори на всякакви въпроси, които можете да имате за преброяването и може да ви помогне, ако изпитвате затруднения с попълването на формуляра за преброяването.

Можете да се свържете с екипа за преброяване на населението 2022 г. на тел. 0818 2022 04 или на имейл census2022@cso.ie. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които можете да имате (но можем да го направим само на английски език).

Благодаря, че попълнихте формуляра за преброяване и че ни помогнахте за успеха на преброяването на населението!