Czech / čeština

Vítá vás sčítání lidu 2022

V neděli 3. dubna proběhne v Irsku sčítání lidu. Sečten bude každý, kdo bude v danou noc v Irsku přítomen. Takto získané informace budou využity pouze pro statistické účely a pro poskytování základních služeb pro nás všechny.

Prohlédněte si nebo stáhněte Leták ‚Sčítání lidu‘

Co je sčítání lidu?

Sčítání lidu je doslova sčítání nebo počítání všech osob přítomných v Irsku večer v den sčítání. Každý, kdo bude v zemi přítomen večer v den sčítání, musí být započítán do sčítacího formuláře a musí být zahrnut do oficiálního součtu lidu a obydlí.

Kdy se sčítání lidu koná?

Sčítání lidu se bude konat v neděli 3. dubna 2022. Původně se mělo konat v dubnu 2021, ale kvůli pandemii onemocnění covid-19 bylo odloženo.

Kdo sčítání lidu organizuje?

Sčítání lidu organizuje Ústřední statistický úřad (Central Statistics Office, CSO). Pro sčítání lidu 2022 najal CSO 5 600 dočasných pracovníků, kteří budou sčítání realizovat na místní a regionální úrovni.

Proč se sčítání lidu koná?

Výsledky sčítání jsou velmi důležité pro plánování budoucích služeb na úrovni obcí, na místní úrovni i na úrovni státu, například jde o služby v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy či bydlení. 

Výsledky každého sčítání lidu jsou zdarma dostupné na našem webu. Výsledky sčítání lidu 2016 jsou dostupné zde.

Je účast ve sčítání lidu povinná?

Ano. Každý, kdo je přítomen v zemi večer v den sčítání, musí být započítán. Tak to požadují právní předpisy: [zákon o statistických službách z roku 1993nařízení o statistických službách (sčítání lidu) z roku 2020].

Bude zajištěna důvěrnost mých údajů?

Ano. Všechny odpovědi, které uvedete do sčítacího formuláře, budou naprosto důvěrné a jejich použití bude omezeno na statistické účely. Vaše osobní údaje chrání zákon a nebudou sdíleny s žádnou jinou osobou ani organizací. CSO plní požadavky nařízení GDPR. Všichni pracovníci účastnící se sčítání lidu jsou úřední statističtí pracovníci a jsou vázáni povinností vaše údaje chránit.

Jak se mám zúčastnit sčítání lidu 2022?

V období od druhé poloviny února do 3. dubna 2022 vás doma navštíví sčítací komisař, který vám donese sčítací formulář. Někdy v období od 4. dubna do začátku května 2022 se pak pro vyplněný formulář vrátí. Pokud budete mít ohledně formuláře či sčítání lidu jako takového nějaké otázky, sčítací komisař vám na ně odpoví. Všichni sčítací komisaři mají identifikační průkazy CSO vystavené pro účely sčítání lidu 2022.

Mohu dostat sčítací formulář v jazyce, kterým mluvím?

Ano. Překlady sčítacího formuláře jsou dostupné zde. Váš sčítací komisař vám také může vydat papírový formulář vytištěný v jazyce, který upřednostňujete. Tento přeložený formulář však má sloužit pouze k porozumění – je třeba vyplnit formulář v angličtině nebo irštině

Zde si prohlédněte nebo stáhněte překlad sčítacího formuláře

Kde najdu další pomoc?

Váš sčítací komisař vám odpoví na otázky týkající se sčítání lidu a může vám pomoci, pokud při vyplňování sčítacího formuláře narazíte na nějaký problém.

Tým organizující sčítání lidu 2022 můžete též kontaktovat na čísle 0818 2022 04 nebo poslat e-mail na adresu census2022@cso.ie. Rádi odpovíme na vaše dotazy (můžeme tak ale učinit pouze v angličtině).  

Děkujeme vám za vyplnění sčítacího formuláře a za to, že nám pomáháte zajistit, aby bylo sčítání úspěšné!