Latvian / Latviski

Laipni lūdzam 2022. gada tautas skaitīšanā

Svētdien, 3. aprīlī, Īrijā notiks tautas skaitīšana. Tautas skaitīšanā tiks saskaitīti visi cilvēki, kuri tajā naktī būs Īrijā. Informācija tiek izmantota tikai statistikas nolūkos un lai sniegtu mums visiem būtiskus pakalpojumus.

Skatīt / lejupielādēt tautas skaitīšanas pamācību

Kas ir tautas skaitīšana?

Tautas skaitīšana ir uzskaite un atskaite par visiem cilvēkiem Īrijā Tautas skaitīšanas naktī. Ikvienam valstī esošam cilvēkam Tautas skaitīšanas naktī ir jābūt iekļautam tautas skaitīšanas veidlapā un iekļautam oficiālajā cilvēku un mājokļu uzskaitē.

Kad notiek tautas skaitīšana?

Tautas skaitīšana notiks svētdien, 2022. gada 3. aprīlī. Covid-19 pandēmijas dēļ tā tika atlikta no 2021. gada aprīļa.

Kas veic tautas skaitīšanu?

Tautas skaitīšanu organizē Centrālais statistikas birojs (Central Statistics Office (CSO)). 2022. gada tautas skaitīšanai CSO ir piesaistījis 5600 cilvēkus kā pagaidu darbaspēku uz vietas, lai veiktu skaitīšanu vietējā un reģionālā līmenī.

Kāpēc mums ir tautas skaitīšana?

Tautas skaitīšanas rezultāti ir svarīgi, plānojot mūsu turpmākos pakalpojumus kopienas, vietējā un valsts līmenī, tostarp veselības aprūpi, izglītību, transportu un mājokļus. 

Katras tautas skaitīšanas rezultātus mēs darām brīvi pieejamus mūsu tīmekļa vietnē. 2016. gada rezultāti ir pieejami šeit.

Vai tautas skaitīšana ir obligāta?

Jā. Rezultātos ir jāiekļauj visi cilvēki, kuri atrodas valstī Tautas skaitīšanas naktī. Šis ir likums [1993. gada Statistikas likums (Statistics Act 1993Statistikas 2020. gada rīkojums (Tautas skaitīšana) Statistics (Census of Population) Order 2020].

Vai mana informācija ir konfidenciāla?

Jā. Visas atbildes, ko sniedzat savā skaitīšanas veidlapā, ir pilnībā konfidenciālas un tiek izmantotas tikai statistikas nolūkos. Jūsu personiskā informācija ir aizsargāta ar likumu, un tā netiek izpausta nevienai citai personai vai organizācijai. CSO ievēro atbilstību VDAR, un visi skaitīšanas darbinieki ir statistikas darbinieki, un tiem ir saistoši tiesību akti, kas paredzēti jūsu datu aizsardzībai.

Kā es varu piedalīties 2022. gada tautas skaitīšanā?

Tautas skaitītājs apmeklēs jūsu māju no 2022. gada februāra beigām līdz 3. aprīlim, lai piegādātu jūsu skaitīšanas veidlapu. Viņi atgriezīsies, lai savāktu jūsu aizpildīto veidlapu laikā no 2022. gada 4. aprīļa līdz maija sākumam. Viņi varēs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem par jūsu veidlapu/tautas skaitīšanu. Visiem tautas skaitītājiem līdzi būs CSO/Census 2022 ID kartes.

Vai varu saņemt tautas skaitīšanas veidlapas kopiju savā dzimtajā valodā?

Jā. Veidlapas tulkota kopija pieejama šeit. Jūsu tautas skaitītājs var arī sniegt jums drukāto kopiju jūsu izvēlētajā valodā. Tomēr šī tulkotā veidlapa ir sniegta tikai kā ceļvedis — veidlapa ir jāaizpilda angļu vai īru valodā.

Skatīt / lejupielādēt tautas skaitīšanas iztulkoto anketu šeit. 

Kur es varu saņemt vairāk palīdzības?

Tautas skaitītājs labprāt atbildēs uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties par tautas skaitīšanu, un var palīdzēt, ja rodas grūtības ar tautas skaitīšanas veidlapas aizpildīšanu.

Varat arī sazināties ar 2022. gada tautas skaitīšanas komandu (Census 2022 Team) pa tālruni 0818 2022 04 vai e-pastu: census2022@cso.ie. Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem (tomēr mēs to varam darīt tikai angļu valodā). 

Paldies, ka aizpildījāt tautas skaitīšanas veidlapu un palīdzējāt mums nodrošināt tautas skaitīšanas sekmīgu norisi!