Slovak / slovensky

Vitajte pri sčítaní obyvateľov v roku 2022

V nedeľu 3. apríla sa v Írsku uskutoční sčítanie obyvateľov. Do sčítania budú započítaní všetci, ktorí sa budú v túto noc nachádzať v Írsku. Informácie budú použité len na štatistické účely a pri poskytovaní základných služieb pre všetkých.

Pozri/skopíruj informačný leták o sčítaní obyvateľov tu.

Čo je sčítanie obyvateľov?

Sčítanie obyvateľov je spočítanie a zaznamenanie všetkých osôb, ktoré sa v noci sčítania nachádzajú v Írsku. Každý, kto sa v noci sčítania obyvateľov nachádza v Írsku, musí byť uvedený v sčítacom formulári a započítaný do oficiálneho sčítania ľudí, domov a bytov.

Kedy sa koná sčítanie obyvateľov?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v nedeľu 3. apríla 2022. Z dôvodu pandémie Covid-19 bolo sčítanie v apríli 2021 preložené.

Kto koná sčítanie obyvateľov?

Sčítanie obyvateľov organizuje Centrálny štatistický úrad. Centrálny štatistický úrad vytvoril na účel sčítania obyvateľov v roku 2022 dočasnú pracovnú silu pozostávajúcu z 5 600 osôb, ktoré sčítajú obyvateľov na miestnej a regionálnej úrovni.

Prečo sa koná sčítanie obyvateľov?

Výsledky sčítania obyvateľov sú dôležité pri budúcom plánovaní služieb na komunitnej, miestnej a národnej úrovni vrátane zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, dopravy a bývania. 

Výsledky všetkých sčítaní sú voľne dostupné na našej webovej stránke. Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2016 sú k dispozícii tu

Je sčítanie obyvateľov povinné?

Áno. Každý, kto sa bude v noci sčítania obyvateľov nachádzať v krajine, musí byť započítaný. Je to stanovené zákonom [Štatistický zákon z roku 1993 (Statistics Act)Štatistické nariadenie (sčítanie obyvateľov) z roku 2020 (Statistics Order)].

Sú moje informácie dôverné?

Áno. Všetky odpovede, ktoré uvediete v sčítacom formulári budú úplne dôverné a použijú sa výlučne na štatistické účely. Vaše osobné informácie sú chránené zákonom a nebudú poskytnuté žiadnej inej osobe ani organizácii. Centrálny štatistický úrad vykonáva činnosť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a všetci pracovníci sčítania sú štatistickí úradníci, ktorí majú zákonnú povinnosť chrániť vaše údaje.

Ako sa zúčastním sčítania obyvateľov v roku 2022?

Sčítací komisár Vás navštívi u Vás doma v období od konca februára do 3. apríla 2022 a doručí Vám sčítací formulár. Vyplnený formulár si príde vyzdvihnúť v období od 4. apríla až začiatkom mája 2022. Odpovie Vám na prípadné otázky týkajúce sa formulára/sčítania. Všetci sčítací komisári budú mať pri sebe identifikačný preukaz Centrálneho štatistického úradu/sčítania obyvateľov v roku 2022.

Môžem získať kópiu sčítacieho formulára v mojom rodnom jazyku?

Áno. Preložená kópia formulára je dostupná tu. Váš sčítací komisár Vám môže dať fyzickú kópiu podľa jazyka Vášho výberu. Preložený formulár však slúži len ako pomôcka. Formulár je potrebné vyplniť v angličtine alebo írčine.

Pozri/skopíruj preklad sčítacieho formulára tu.

Kde získam ďalšiu pomoc?

Váš sčítací komisár Vám odpovie na všetky prípadné otázky týkajúce sa sčítania obyvateľov a môže Vám pomôcť s vyplnením sčítacieho formulára.

Môžete sa tiež obrátiť na tím sčítania obyvateľov v roku 2022 na čísle 0818 2022 04 alebo odoslaním e-mailu na adresu census2022@cso.ie. S radosťou odpovieme na Vaše prípadné otázky (len v angličtine).

Ďakujeme Vám za vyplnenie sčítacieho formulára a pomoc so zabezpečením hladkého priebehu sčítania obyvateľov.