Vietnamese / Tiếng Việt

Chào mừng đến với Điều tra dân số năm 2022

Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 4, Tổng điều tra dân số sẽ diễn ra tại Ireland. Điều tra dân số sẽ tính tất cả những người có mặt ở Ireland vào đêm đó. Thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho tất cả chúng ta.

Xem/Tải Về tờ thông tin điều tra dân số.

Điều tra dân số là gì?

Điều tra dân số là số lượng và kê khai tất cả mọi người ở Ireland vào Đêm Điều tra dân số. Tất cả người dân cả nước trong Đêm Điều tra dân số phải được đưa vào biểu mẫu điều tra dân số cũng như là một phần của lượng dân cư và nhà ở chính thức.

Điều tra dân số diễn ra khi nào?

Cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022. Cuộc điều tra dân số đã bị hoãn lại từ tháng 4 năm 2021 do đại dịch Covid-19.

Ai thực hiện Điều tra dân số?

Cuộc điều tra dân số do Văn phòng Thống kê Trung ương (Central Statistics Office, CSO) tổ chức. Đối với Điều tra dân số năm 2022, CSO đã tuyển dụng một lực lượng hiện trường tạm thời gồm 5.600 người để thực hiện điều tra dân số ở cấp địa phương và khu vực.

Tại sao phải tiến hành Điều tra dân số?

Kết quả điều tra dân số rất quan trọng trong việc hoạch định các dịch vụ tương lai của chúng ta ở cấp cộng đồng, địa phương và quốc gia bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông và nhà ở.

Chúng tôi cung cấp miễn phí kết quả của mỗi cuộc điều tra dân số trên trang web của chúng tôi. Kết quả năm 2016 có tại đây.

Điều tra dân số có bắt buộc không?

Có bắt buộc. Tất cả người dân đang sinh sống và làm việc tại đất nước trong Đêm Điều tra dân số phải tham gia. Đây là luật [theo Đạo luật Thống kê 1993, Thứ tự Thống kê (Tổng điều tra dân số) năm 2020].

Thông tin của tôi có được bảo mật không?

Có. Tất cả các câu trả lời quý vị cung cấp trên biểu mẫu điều tra dân số của quý vị là hoàn toàn bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Thông tin cá nhân của quý vị được pháp luật bảo vệ và không được chia sẻ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. CSO tuân thủ GDPR và tất cả nhân viên điều tra dân số đều là Cán bộ Thống kê và bị ràng buộc bởi luật pháp để bảo vệ dữ liệu của quý vị.

Làm cách nào để tham gia Điều tra dân số năm 2022?

Một điều tra viên sẽ đến nhà quý vị từ cuối tháng 2 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 để gửi biểu mẫu điều tra dân số cho quý vị. Họ sẽ quay lại để thu thập biểu mẫu đã điền của quý vị từ ngày 4 tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2022. Họ sẽ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về biểu mẫu/cuộc điều tra dân số. Tất cả các điều tra viên sẽ mang theo thẻ ID CSO/Điều tra dân số năm 2022.

Tôi có thể nhận bản sao của biểu mẫu điều tra dân số bằng ngôn ngữ của tôi được không?

Có. Bản sao đã dịch của biểu mẫu có sẵn tại đây. Điều tra viên cũng có thể cung cấp cho quý vị một bản in ra giấy bằng ngôn ngữ mà quý vị muốn. Tuy nhiên, biểu mẫu đã dịch này chỉ được cung cấp dưới dạng văn bản hướng dẫn – quý vị phải hoàn thành biểu mẫu của mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ireland.

Xem/Tải Về bản dịch của mẫu điều tra dân số.

Tôi có thể nhận thêm trợ giúp từ đâu?

Điều tra viên của quý vị sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vị có về điều tra dân số và có thể trợ giúp nếu quý vị gặp khó khăn trong việc điền vào biểu mẫu điều tra dân số.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Nhóm Điều tra dân số năm 2022 theo số 0818 2022 04 hoặc gửi email tới địa chỉ census2022@cso.ie. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị (tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh).

Cảm ơn quý vị đã điền vào biểu mẫu điều tra dân số và giúp chúng tôi đảm bảo một cuộc điều tra dân số thành công!