Census 2022

The next census will take place on 3 April 2022.

The census of population is a detailed count of every person who is in the country on census night.

The census takes place every 5 years and is carried out by the Central Statistics Office (CSO). The most recent census was in April 2016. The next census was planned to take place on 18 April 2021. This has been moved to 3 April 2022 due to the COVID-19 pandemic.

The census provides vital information for planning Ireland’s future.

Under the Statistics Act, everyone in the State must complete or be included on the census form.

This site is currently under development for Census 2022 and will be available later in the year.

Find out more about the census

Daonáireamh 2022

Déanfar an chéad daonáireamh eile an 3 Aibreán 2022.

Is é atá sa daonáireamh ná cuntas sonraithe ar gach duine atá i láthair sa stát ar oíche faoi leith.

Déantar an daonáireamh gach 5 bliana de ghnáth, faoi stiúir na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO). Rinneadh an daonáireamh don uair dheireanach in Aibreán 2016. Bhí sé beartaithe an chéad daonáireamh eile a bheith ar an 18 Aibreán 2021. Athraíodh an dáta, áfach, de bharr na paindéime COVID-19 go dtí an 3 Aibreán 2022.

Eascraíonn faisnéis ríthábhachtach maidir le todhchaí na hÉireann a phleanáil as an daonáireamh.

Faoin Acht Staidrimh, ní mór do gach duine sa stát foirm daonáirimh a chomhlánú nó a bheith áirithe ar fhoirm.

Tá an suíomh seo á fhorbairt faoi láthair i leith Daonáireamh 2022 agus athsheolfar é amach sa bhliain

Faigh tuilleadh eolais faoin Daonáireamh